Żyzność gleby
Zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom warunki życia (naturalna jej zdolność do zaspokajania potrzeb roślin).