Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Defoliacja
Proces opadania lub usuwania liści z roślin, który może być spowodowany przez żery owadów, zanieczyszczenia powietrza bądź gleby lub w wyniku stosowania przez człowieka środków chemicznych (defoliantów), np. w szkółkarstwie w celu przyspieszenia zakończenia wegetacji sadzonek gatunków liściastych.

Drewno wielkowymiarowe (W)
Drewno o średnicy w cieńszym końcu od 14 cm (mierzone bez kory) mierzone w pojedynczych sztukach.

Drewno średniowymiarowe (S)
Drewno o średnicy w cieńszym końcu (mierzonej bez kory) od 5 cm wzwyż i grubszym końcu do 24 cm, mierzone w pojedynczych sztukach, w sztukach grupowo i stosach.

Drewno małowymiarowe - drobnica (M)
Drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu do 5 cm (mierzone bez kory), mierzone w sztukach grupowo lub w stosach.

Drogi leśne
Drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych (Ustawa o lasach art. 6 pkt 1 ust.8).

Drzewostan
Zbiorowisko drzew rosnących na pewnym obszarze, wzajemnie na siebie oddziałujących, jednorodne pod względem przyrodniczym i gospodarczym, budowy, wieku i związku z warunkami siedliskowymi, powstałe w wyniku jednego zabiegu odnowieniowego, naturalnego (samosiew) lub sztucznego. Drzewostan stanowi podstawową jednostkę ewidencji i planowania.

Drzewostany w klasie odnowienia
Drzewostany rębne i przeszłorębne podlegające jednocześnie użytkowaniu i odnowieniu (pod osłoną), w których co najmniej 50% powierzchni (w drzewostanach użytkowanych rębniami gniazdowymi co najmniej 30%) zostało odnowione naturalnie lub sztucznie oraz drzewostany młodszych klas wieku wymagające przebudowy za pomocą rębni złożonych z uwagi na złe efekty produkcyjne.

Drzewostany w klasie do odnowienia
Drzewostany rębne i przeszłorębne użytkowane rębniami złożonymi, które wymagają uprzedniego odnowienia jako bezwzględnego warunku kontynuacji cięć tymi rębniami.

Drzewostany o budowie przerębowej
Drzewostany składające się z grup i kęp drzew w różnym wieku i wysokości, przenikające się nawzajem na całej powierzchni, w których prowadzone są jednocześnie zabiegi związane z użytkowaniem, odnowieniem i pielęgnowaniem lasu.

Drzewostany bliskorębne
Drzewostan, który ze względu na niewystarczające wymiary drzew nie nadaje się jeszcze do wyrębu. Zwykle brakuje mu 20 – 40 lat do osiągnięcia wieku dojrzałości rębnej.

Drzewostany rębne
Drzewostan, który ze względu na wiek i wymiary drzew może być przeznaczony do wyrębu (już osiągnął wiek dojrzałości rębnej lub osiągnie go w ciągu 10 – 20 lat).