Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Drewno - materiał XXI wieku
4 czerwca 2024 Warszawa

VI Krajowa Konferencja "Środowisko przyrodnicze jako obszar badań"
27 maja 2024, online

Ogólnopolska Narada o Lasach
22-23 kwietnia 2024 Warszawa

XVIII konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" - Jak, gdzie i dlaczego wyznaczać obszary cenne przyrodniczo i ważne społecznie?
16-17 kwietnia 2024 Rogów k. Łodzi

Forum Leśne "Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju"
15-16 kwietnia 2024 Rzeszów

XIV sesja Zimowej Szkoły Leśnej "Osiągnięcia leśnictwa polskiego w świetle rozwoju nauk leśnych"
12-14 marca 2024 Sękocin Stary

Seminarium "Cele gospodarki leśnej w zmieniającym się świecie"
5 marca 2024 Warszawa

Konferencja „Aktualne Problemy Ochrony Lasu – 2023 r.”
17-19 października 2023 Bydgoszcz

Konferencja naukowa "Biologia i ekologia roślin drzewiastych"
9-11 października 2023 Kórnik-Poznań

IX konferencja "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego"
5-6 czerwca 2023 Wrocław

Zimowa Szkoła Leśna "Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE"
14-16 marca 2023

Konferencja "10 LAT ROZWOJU BANKU DANYCH O LASACH"
9 lutego 2023

Konferencja "AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2022 R."
24-27 października 2022 Katowice

IV Konferencja Puszcza Notecka 2022 CZŁOWIEK - LAS - DREWNO
18-20 października 2022 Piła

4. Międzynarodowa Konferencja „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu"
14-16 września 2022 Poznań

Konferencja "Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing"
29 marca 2022 

Konferencja "Wody podziemne. Ukryte źródła"
22 marca 2022 

Konferencja "Społeczne funkcje obszarów chronionych"
18-19 marca 2022 Kraków

Zimowa Szkoła Leśna "Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"
15-17 marca 2022 

Konferencja "Pszczoły w polskich lasach – szanse, wyzwania, zagrożenia"
15 lutego 2022

Konferencja "Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej"
28 stycznia 2022 Białystok

V edycja konferencji Środowisko Informacji
25 listopada 2021

GIS Day Poznań 2021
17-18 listopada 2021

Debata komitetów Polskiej Akademii Nauk "PRZYSZŁOŚĆ I FUNKCJE LASÓW W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI”
3 listopada 2021 

VI Konferencja naukowa „Las i historia”
13-15 października 2021 Gołuchów

Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”
11-13 października 2021 Kórnik-Poznań

Konferencja „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030”
8 października 2021 Warszawa

Konferencja „Drwal - zawód przyszłości”
7-8 października 2021 Rogów

IX FORUM INNOWACYJNOŚCI “KLIMAT WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU”
30 września 2021

Konferencja „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenie lasów Dolnego Śląska”
30 września 2021 Brzeg

Konferencja "Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej"
22-24 września 2020 on-line

Konferencja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu "LAS LEPIEJ ZNANY"
17 marca 2020 Sękocin Stary

XII sesja Zimowej Szkoły Leśnej "Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"
10-12 marca 2020 Sękocin Stary

Konferencja DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA
21-22 października 2019 Poznań

Konferencja "Zamieranie Drzewostanów w Polsce – Przyczyny i Konsekwencje"
15-17 października 2019

XI sesja Zimowej Szkoły Leśnej "Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie"
13-15 marca 2019 Sękocin Stary

Konferencja BDL
6 marca 2019 Sękocin Stary

Konferencja "Środowisko Informacji"
22 listopada 2018 Warszawa

Konferencja "Ekologia w leśnictwie"
8 listopada 2018 Poznań

IX Konferencja "Geomatyka w Lasach Państwowych"
11-13 września 2018 Rogów

Konferencja "Archeologia obszarów leśnych"
19-21 kwietnia 2018 Sękocin Stary

XIV konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"
20-21 marca 2018 Rogów k. Łodzi

X sesja Zimowej Szkoły Leśnej "Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie"
13-15 marca 2018 Sękocin Stary

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Przyroda - Las - Technologia"
1-2 marca 2018 Poznań

Prezentacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej w latach 2016/2017
22 listopada 2017 Sękocin Stary

Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO-NAUKA-GOSPODARKA
16-17 października 2017 Poznań

Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"
25-27 września 2017 Szklana Huta k. Kielc

IX sesja Zimowej Szkoły Leśnej "Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych"
14-16 marca 2017 Sękocin Stary

VIII Konferencja "Geomatyka w Lasach Państwowych"
13-15 września 2016 Rogów

XII konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"
22-23 marca 2016 Rogów k. Łodzi

VIII sesja Zimowej Szkoły Leśnej: Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej
15-17 marca 2016 Sękocin Stary

Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO-NAUKA-GOSPODARKA
5-6 października 2015 Poznań

IX Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych
23-24 września 2015 Rogów k. Łodzi

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Klimatyczne uwarunkowania życia lasu"
16-17 czerwca 2015 Rogów k. Łodzi

IV Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce"
1-3 czerwca 2015 Poznań

XI konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"
24-25 marca 2015 Rogów k. Łodzi

VII sesja Zimowej Szkoły Leśnej - Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej
17-19 marca 2015 Sękocin Stary

Seminarium: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach
9 marca 2015 Warszawa

Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa
3-4 grudnia 2014 Rogów

Narodowy Program Leśny "Aktualne problemy ochrony lasu"
18 listopada 2014 Sękocin Stary

Konferencja "Aktualne problemy ochrony lasu"
22-24 października 2014 Ustroń-Jaszowiec

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Przyroda - Las - Technologia"
16-18 października 2014 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody"
24-26 września 2014 Izabelin

II Międzynarodowa Konferencja "Leśnictwo w Górach i Rejonach Przemysłowych"
22-23 września 2014 Kraków

XIII Targi EKO-LAS 2014
4-6 września 2014 Mostki k. Świebodzina

Lasy i gospodarka leśna w  kulturze i dziedzictwie narodowym 
10-11 kwietnia 2014 Gołuchów

X konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie"
26-27 marca 2014 Rogów k. Łodzi

Znaczenie urządzania lasu w budowie systemu planistyczno-prognostycznego  w leśnictwie
19-21 marca 2013 Sękocin Las - IBL

Krzysztof Fronczak Sezamie, otwórz się
(Nowe Życie Gospodarcze, nr 11, listopad 2012)

 Znaczenie i budowa Banku Danych o Lasach w Polsce
14 listopada 2012 Sękocin Stary

Możliwości wykorzystania sektora leśno-drzewnego w rozwoju kraju
24-25 października 2012

Wspólna przestrzeń - jeden GIS
23-25 października 2012 Warszawa

Geomatyka wobec nowych wyzwań leśnictwa
18-20 września 2012 Rogów k. Łodzi