------------------------- Wersja portalu: 3.23.0 ------------------------------------------------

------------------------- Wersja serwisu do udostępniania danych: 3.15.0 -------------------------

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów

Instrukcja wykonywania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (II cykl) -> pobierz

Instrukcja wykonywania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (III cykl) -> pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów wyniki I cyklu (lata 2005-2009)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2006-2010)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2007-2011)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2008-2012)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2009-2013)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów wyniki II cyklu (lata 2010-2014)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2011-2015)  - > pobierz

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2012-2016)  - > pobierz