Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach  

Pobierz z Google PlayPobierz w App Store

Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
Lasy w Polsce
pauza
Lasy w Polsce
Powierzchnia: 9 275 tys. ha (bez gruntów związanych z gospodarką leśną)
Zapas: 2 678 mln m 3
Zasobność: 290 m 3/ha
Średni wiek: 61 lat w PGL LP
Powierzchnia lasów na 1 mieszkańca: 0,25 ha
Lesistość: 29,7 %

Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługi zamówione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: „Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż)” oraz „Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap”.

Realizacja powyższych zamówień doprowadziła do powstania Banku Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza wybranych informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak i międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.