Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach  

Pobierz z Google PlayPobierz w App Store

Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługi zamówione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: „Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż)” oraz „Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap”.

Realizacja powyższych zamówień doprowadziła do powstania Banku Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.