Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Lasy w Polsce

Pod względem powierzchni (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów UE.

Struktura własności lasów w Polsce w 2015 roku [%]

Lasy w Polsce