Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Mapa PU

Program Mapa PU jest rozszerzeniem do aplikacji QGIS 3, współpracuje z bazą programu Taksator PU oraz danymi wektorowymi wg standardy SULMN. Umożliwia zapis danych do pliku SWDL oraz import danych z pliku SWDL. Plik taki służy m.in do zasilenia systemu BDL Plany Uproszczone oraz wykonania kontroli w aplikacji Kontrole UPUL. Program pozwala dodatkowo na wykonanie kontroli spójności warstw geometrycznych z bazą opisową programu Taksator PU, kontroli topologicznych na warstwach wektorowych oraz kontroli bazy opisowej. Kontrole w aplikacji Mapa PU należy traktować jako pomocnicze przy wykonywaniu UPUL, kontrole finalne należy wykonać w aplikacji Kontrole UPUL.

Od wersji 1.4.5 zmienia się sposób instalacji wtyczki Mapa PU. Dotychczasowa instalacja z użyciem pliku exe została zastąpiona instalacją za pomocą pliku zip. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji obsługi do Mapa PU. Przed zainstalowaniem najnowszej wersji oprogramowania zaleca się odinstalowanie starszych wersji Mapa PU. W tym celu w systemie Windows należy przejść do Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Programy i funkcje i po zaznaczeniu programu Mapa PU kliknąć na przycisk Odinstaluj.

Instrukcja Mapa PU 

Plik instalacyjny Mapa PU w wersji 1.4.8  Lista zmian Mapa PU

Plik instalacyjny Taksator PU