Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Program Mapa PU jest rozszerzeniem do aplikacji QGIS 3, współpracuje z bazą programu Taksator PU oraz danymi wektorowymi wg standardy SULMN. Umożliwia zapis danych do pliku SWDL oraz import danych z pliku SWDL. Plik taki służy m.in do zasilenia systemu BDL Plany Uproszczone. Program pozwala dodatkowo na wykonanie kontroli spójności warstw geometrycznych z bazą opisową programu Taksator PU oraz kontroli topologicznych na warstwach wektorowych.

Instrukcja Mapa PU 

Plik instalacyjny Mapa PU w wersji 1.4.4  Lista zmian Mapa PU

Plik instalacyjny Taksator PU