Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Lasy na świecie i w Europie

Zasoby leśne Polski na tle zasobów świata

Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 3 999 134 tys. ha. Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 30,6%, a na 1 mieszkańca Ziemi przypada około 0,62 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce.

Do krajów o największej powierzchni lasów (w procentach ogólnej powierzchni lasów świata) należą: Rosja (20%), Brazylia (12%), Kanada (9%), USA (8%) oraz Chiny (5%). Kraje Unii Europejskiej z powierzchnią lasów około 161 mln ha stanowią około 4% powierzchni lasów świata. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9 435 tys. ha (z gruntami związanymi z gospodarką leśną), stanowi ona 0,23% lasów świata oraz około 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej.

Lesistość Polski wynosząca 30,8% (w stosunku do powierzchni lądowej) jest zbliżona do przeciętnej lesistości świata (30,6%). Lesistość naszego kraju jest także zbliżona do lesistości Europy (bez Rosji) wynoszącej 32,2% oraz Ameryki Północnej (33%). Jest ona natomiast zdecydowanie niższa od lesistości Ameryki  Południowej (49%), Europy razem z Rosją (44,7%) i Ameryki Środkowej (38%). Lesistość Polski jest natomiast zdecydowanie wyższa niż lesistość całej Afryki (23%), Azji (19%) oraz Oceanii (23%).

Lesistość

W ciągu ostatniego 10-lecia ogólna powierzchnia lasów świata zmniejszyła się o około 33 609 tys. ha, tj. o 0,84%. W Polsce w tym okresie nastąpił wzrost powierzchni lasów z 9000 tys. ha (powierzchnię lasów według GUS w 2005 r. [GUS 2021] do 9 260 tys. ha w 2021 r. (bez gruntów związanych z gospodarką leśną) [GUS 2021], tj. o 260 tys. ha, a zatem o 2,5%. W tym okresie nastąpił również wzrost lesistości z 28,8% do 29,6%.

Do krajów o największej powierzchni lasów przypadającej na 1 mieszkańca należą: Rosja (5,55 ha), Finlandia (4,06 ha) oraz Szwecja (2,81 ha). Natomiast najmniej powierzchni leśnej przypada na 1 mieszkańca w Holandii (0,02 ha) oraz w Wielkiej Brytanii (0,05 ha). Z kolei dla Polski na 1 mieszkańca przypada średnio 0,24 ha lasów.

               

Roczne pozyskanie drewna w świecie wynosi łącznie około 3 713 681 tys. m3. Z ogólnego pozyskania drewna na poszczególne kontynenty przypada: Azja - 1 117 409 tys. m3, Afryka - 737 603 tys. m3, Europa -725 645 tys. m3, Rosja – 205 507 tys. m3, Ameryka Północna - 568 915 tys. m3 oraz Ameryka Środkowa i Południowa  - 489 982 tys. m3 i Oceania -74 128 tys. m3.

Zasoby leśne Polski na tle zasobów Europy

W Europie największa powierzchnia lasów znajduje się w Rosji; wynosi ona około 809 mln ha, co stanowi 79% całkowitej powierzchni lasów w Europie. Zasoby drzewne Polski wynoszą 2 645 mln m3. Największą lesistością charakteryzuje się Europa Północna (53%) oraz Rosja (49,4%), a najmniejszą Europa Południowo-Wschodnia (23%).
Z kolei największą zasobnością lasów charakteryzuje się Europa Środkowo-Zachodnia (238 m3/ha) oraz Środkowo-Wschodnia (237 m3/ha), a najniższą Europa Południowo-Zachodnia (90 m3/ha) i Rosja (101 m3/ha). Przeciętna zasobność lasów Europy wynosi 163 m3/ha. 

Zasobność

W Polsce średnia zasobność lasów wynosi 288 m3/ha (z uwzględnieniem gruntów związanych z gospodarką leśną).

         

Źródła:

GUS 2021

https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf

http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf