Lasy na świecie i w Europie

Zasoby leśne Polski na tle zasobów świata

Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 4 033 060 tys. ha. Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 31%. Na 1 mieszkańca Ziemi przypada około 0,60 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce.

Do krajów o największej powierzchni lasów (w procentach ogólnej powierzchni lasów świata) należą: Rosja (20%), Brazylia (13%), Kanada (8%), USA (7%) oraz Chiny (5%). Kraje Unii Europejskiej z powierzchnią lasów około 157 mln ha stanowią około 4% powierzchni lasów świata. Polska (9,3 mln ha) zajmuje 55. miejsce na liście krajów według powierzchni lasów. Powierzchnia lasów w Polsce stanowi 0,23% lasów świata oraz około 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej. Natomiast zasoby drzewne kraju (2,3 mld m3) stanowią 9,5% zasobów lasów UE, co daje Polsce 4. miejsce wśród tych krajów.

Lesistość Polski wynosząca 30,5% (w stosunku do powierzchni lądowej) jest zbliżona do przeciętnej lesistości świata (31%), Afryki Zachodniej i Środkowej (32%) oraz Ameryki Północnej (33%). Lesistość naszego kraju jest także zbliżona do lesistości Europy (bez Rosji) wynoszącej 32,2%. Jest ona natomiast zdecydowanie niższa od lesistości Ameryki  Południowej (49%), Europy razem z Rosją (45%), Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (35%) oraz Ameryki Środkowej (38%). Lesistość Polski jest natomiast zdecydowanie wyższa niż lesistość całej Afryki (23%), Azji (19%) oraz Oceanii (23%).

Więcej informacji