Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

BDL Plany Uproszczone

BDL Plany Uproszczone to aplikacja internetowa wspomagającą zarządzanie UPUL, zapewniającą dostęp do bazy danych opisowych i warstw mapy numerycznej opracowanych w ramach uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego z udziałem środków związanych z funduszem leśnym. Aplikacja zawiera również system generowania raportów, narzędzia do wprowadzania danych i generowania sprawozdań z zakresu wykonania zadań gospodarczych w lasach objętych UPUL.

Instrukcja użytkownika systemu BDL Plany Uproszczone.