Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

BDL Plany Uproszczone

BDL Plany Uproszczone (BDL PU) to aplikacja internetowa wspomagającą starostwa powiatowe  w realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Program umożliwia dostęp do danych opisowych i warstw mapy numerycznej opracowanych w ramach uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL). Aplikacja zawiera również zestaw narzędzi pozwalających na wprowadzanie danych z wykonania zadań gospodarczych, ewidencję świadectw legalności pozyskania drewna oraz generowanie raportów.

Dostęp do systemu jest przyznawany starostwom powiatowym w uzgodnieniu z DGLP.  Po skonfigurowaniu przez BDL dostępu do aplikacji BDL PU, starostwa powiatowe we własnym zakresie wykonują import danych UPUL. Dane do importu muszą być zapisane w formacie SWDL. Szczegółowy opis przygotowania danych znajduje się w instrukcjach.

Instrukcja przygotowania i importu danych do BDL PU

Instrukcja użytkownika systemu BDL Plany Uproszczone

Więcej informacji można uzyskać pod adresem bdl@bdl.lasy.gov.pl.