Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

BDL Plany Uproszczone

BDL Plany Uproszczone to aplikacja internetowa wspomagającą zarządzanie UPUL, zapewniającą dostęp do bazy danych opisowych i warstw mapy numerycznej opracowanych w ramach uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego z udziałem środków związanych z funduszem leśnym. Aplikacja zawiera również system generowania raportów, narzędzia do wprowadzania danych i generowania sprawozdań z zakresu wykonania zadań gospodarczych w lasach objętych UPUL. Dostęp do systemu jest przyznawany starostwom powiatowym w uzgodnieniu z DGLP, więcej informacji można uzyskać pod adresem bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Instrukcja użytkownika systemu BDL Plany Uproszczone.