Wytyczne do sporządzania UPUL

Wytyczne do sporządzania UPUL są załącznikiem do Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku. Aplikacje wymienione w dokumencie (Taksator PU oraz Mapa PU), jak i zarządzenie, dostępne są na stronie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych pod linkiem (Oprogramowanie > Taksator > Taksator PU).