Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2016 r. – wynosiła 7099,6 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1871 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 63 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła 268 m3/ha.

         

 

Więcej informacji