------------------------- Wersja portalu: 3.23.0 ------------------------------------------------

------------------------- Wersja serwisu do udostępniania danych: 3.15.0 -------------------------

Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2015 r. – wynosiła 7094,7 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1861 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 63 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła 266 m3/ha.

 

 

Więcej informacji