Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 7 125,0 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1 922 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 64 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła 275 m3/ha.

Struktura powierzchni lasów PGL LP     Struktura miąższości lasów PGL LP     Zasobność w lasach PGL LP

 

Więcej informacji