Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2017 r. – wynosiła 7 104,6 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1 877 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 63 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła 270 m3/ha.

          

 

Więcej informacji