Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2017 r. – wynosiła 7 104,6 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1877 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 63 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła – 270 m3/ha.

Przeciętna zasobność w Lasach Państwowych według stanu na 1 stycznia 2017 r. była wyższa o około 14% w stosunku do przeciętnej zasobności w 2007 r. oraz o około 34% – w stosunku do przeciętnej zasobności w Lasach Państwowych w 1997 r.         

                                                                           

 Zmiany przeciętnej zasobności drzewostanów w Lasach Państwowych w latach 1997-2017