Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 7 125,0 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1922 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 64 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła – 275 m3/ha.

Przeciętna zasobność w Lasach Państwowych według stanu na 1 stycznia 2022 r. była wyższa o około 3% w stosunku do przeciętnej zasobności w 2015 r. oraz o około 17% – w stosunku do przeciętnej zasobności w Lasach Państwowych w 2005 r. i wyższa o 29% od przeciętnej w 1995 r.    

    

                                                                           

 Zmiany przeciętnej zasobności drzewostanów w Lasach Państwowych w latach 1995-2022