Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Krótko o Lasach Państwowych

Ogólna powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – według wyników aktualizacji na 1 stycznia 2019 r. – wynosiła 7 114,6 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 1907 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 64 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosiła – 274 m3/ha.

Przeciętna zasobność w Lasach Państwowych według stanu na 1 stycznia 2019 r. była wyższa o około 12% w stosunku do przeciętnej zasobności w 2009 r. oraz o około 29% – w stosunku do przeciętnej zasobności w Lasach Państwowych w 1999 r.         

                                                                           

 Zmiany przeciętnej zasobności drzewostanów w Lasach Państwowych w latach 1999-2019