Aby pobrać standardowy zestaw danych dla wydzieleń w zarządzie nadleśnictw PGL Lasy Państwowe, proszę skorzystać z formularza interaktywnego.

Zestaw danych udostępnianych poprzez formularz interaktywny zawiera opis taksacyjny, w postaci plików tekstowych, oraz geometrię wydzieleń i oddziałów leśnych w formacie ESRI Shapefile. Takie zestawy danych udostępniane są dla pojedynczych nadleśnictw PGL LP. Ponadto istnieje możliwość pobrania warstw geometrycznych granic zasięgów nadleśnictw PGL LP.

Aby uzyskać dane dotyczące lasów PGL LP w niestandardowym układzie, proszę wypełnić wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a  jego skan wysłać na adres: bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Bank Danych o Lasach udostępnia w imieniu PGL LP dane ujęte w katalogu informacji udostępnianych.