Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Aplikacja mBDL PU (mobilny Bank Danych o Lasach Plany Uproszczone)

Aplikacja mobilna mBDL PU jest przeznaczona do wspomagania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Współpracuje ona z już istniejącą aplikacją webową BDL Plany Uproszczone (BDL PU). 

Aplikacja mBDL PU dzięki pracy w trybie offline pozwala na korzystanie w terenie z danych UPUL: opisów taksacyjnych, wskazówek gospodarczych, opisów działek ewidencyjnych. Poza tym użytkownik może dodawać  nowe działki ewidencyjne oraz rejestrować świadectwa legalności pozyskania drewna (ŚLPD).

Program wyposażony jest w mapę, która zawiera dane geometryczne działek ewidencyjnych, wydzieleń i oddziałów oraz mapę podkładową OpenStreetMap. Funkcje takie jak lokalizacja na podstawie GPS oraz orientacja mapy względem kierunku północy ułatwiają orientację w terenie i określenie położenia działek ewidencyjnych czy wydzieleń leśnych. Dodatkowo użytkownik może sam modyfikować wygląd mapy włączając lub wyłączając widoczność warstw, zmieniając podkład mapowy (OpenStreetMap, Ortoforomapa, NMT) lub dodając do mapy dane z zewnętrznych usług WMS i WMTS. 

mBDL PU posiada opcję wysyłania i synchronizacji danych z bazą główną programu BDL PU. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość bieżącej aktualizacji bazy głównej BDL PU oraz zachowanie spójności baz danych na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Dostęp do aplikacji wymaga autoryzacji. Użytkownicy wcześniej muszą zostać zarejestrowani w aplikacji BDL PU. Jeden użytkownik może skonfigurować kilka niezależnych połączeń do różnych baz głównych. Jednocześnie na jednym urządzeniu może być  skonfigurowanych kilka profili różnych użytkowników.

Aplikację mobilną mBDL PU można pobrać na urządzenia z systemem Android.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Instrukcja użytkownika

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności