Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Taksator - Plany Uproszczone (Taksator PU)

Program Taksator - Plany Uproszczone (Taksator PU) został przygotowany w celu wspierania procesu tworzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasu (UPUL) oraz opracowań Inwentaryzacji Stanu Lasu. Jest to zaawansowane narzędzie, które umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie danych dotyczących opisu taksacyjnego, ewidencji gruntów oraz informacji o właścicielach lasu. Dzięki zastosowanym kontrolom logicznym i jednolitej strukturze danych, aplikacja ta przyczynia się do standaryzacji informacji dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znacząco poprawiając ich jakość. Istotnym elementem Programu Taksator PU są przeprowadzane obliczenia cech taksacyjnych oraz generowane raporty prezentujące pełne dane opisu taksacyjnego drzewostanów, dane ewidencyjne oraz inne informacje w formie wykazów i zestawień.

Zapis danych UPUL w bazie programu Taksator PU w efekcie umożliwia agregację danych oraz ich łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Doskonałym przykładem wykorzystania tej bazy jest platforma informatyczna do nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, realizowana w ramach Banku Danych o Lasach. Platforma ta w pełni wykorzystuje możliwości jakie stwarza baza Programu Taksator PU, takie jak automatyczna wymiana danych między jej składnikami, prezentacja zagregowanych danych w formie opisowej oraz wizualizacja danych geometrycznych w postaci map.

Od lipca 2023 roku program Taksator PU jest rozwijany w ramach Banku Danych o Lasach. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać na adres bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Do pobrania:

Plik instalacyjny Taksator PU 2.0.52

Pobierz listę zmian

Plik instalacyjny Taksator PU 2.0.51

Plik instalacyjny Taksator PU 2.0.50

Plik instalacyjny Taksator PU 2.0.46