------------------------- Wersja portalu: 3.21.0 ------------------------------------------------

------------------------- Wersja serwisu do udostępniania danych: 3.15.0 -------------------------

Zestawienie na potrzeby "Raportu o stanie lasów"
Wybór zakresu danych, dla których zostanie wygenerowane zestawienie:

bez dodatkowych kryteriów dodatkowe kryteria

Format zestawienia:

PDF XLS