Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zadrzewienie (wskaźnik zadrzewienia)
W drzewostanach do 20 lat określamy stopień pokrycia przez rośliny drzewiaste . W starszych drzewostanach określany przez porównanie masy drzewnej (miąższości) istniejącej rzeczywiście w drzewostanie danego gatunku na 1 hektarze do podanej w tzw. tablicach zasobności, jaką mógłby ten sam drzewostan wykazywać w danym wieku i na danym siedlisku w warunkach optymalnych.

Zalesianie
Wprowadzanie lasu na grunty od dłuższego czasu nie objęte produkcją leśną, np. grunty porolne. Podobnie jak odnawianie, zalesianie może odbywać się drogą naturalna lub sztuczną.

Zapas
Łączna miąższość drewna drzewostanów danej jednostki, np. nadleśnictwa, wyrażona w metrach sześciennych (m3) grubizny lub grubizny i drobnicy.

Zasobność
Miąższość (objętość) drzewostanu wyrażona w metrach sześciennych grubizny lub grubizny i drobnicy w przeliczeniu na 1 hektar (m3/ha). Jeden z najważniejszych elementów taksacyjnych określany podczas terenowych prac taksacyjnych w lesie, mający podstawowe znaczenie w planowaniu całokształtu zabiegów gospodarczych w danym drzewostanie. Jako wielkość przeciętna, obliczona np. dla nadleśnictwa stanowi wskaźnik możliwości produkcyjnych ogółu drzewostanów nadleśnictwa.

Zrąb
Powierzchnia leśna, z której drzewostan został usunięty podczas cięć związanych z pozyskaniem drewna, powierzchnia przeznaczona do odnowienia.

Zwarcie
Zetknięcia się koron drzew.