Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Halizna
Grunty przejściowo pozbawione drzewostanu dłużej niż 5 lat oraz uprawy i młodniki (do 20 lat) o zadrzewieniu niższym niż 0,5, przewidywane do odnowienia w najbliższych latach.