Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Jednostka statystyczna
Zagregowane dane do poziomu oddziału leśnego z podziałem ze względu na typ siedliskowy lasu, przynależność do krainy przyrodniczo-leśnej oraz podział administracyjny do poziomu gminy oraz podział leśny do poziomu nadleśnictwa (szczególny przypadek gdy w ramach jednego oddziału lasów poza LP będą wydzielenia geometrycznie położone w innych nadleśnictwach).