Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Skład gatunkowy
Udział gatunków drzew tworzących drzewostan, określany z dokładnością do 10% i wyrażany cyframi arabskimi obok skróconej nazwy gatunku (rodzaju), np.6So, 4Db - oznacza 60% udziału sosny i 40% udziału dębu w drzewostanie.

Spałowanie
Zdzieranie zębami przez zwierzęta kopytne kory z drzew stojących lub ściętych w celu zdobycia pokarmu. Najczęściej spałowane drzewa to: sosna, jodła, świerk, jesion i dąb. Najwięcej spałują: jelenie, łosie, żubry, daniele i muflony.

System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP)
Komputerowy system wspomagania zarządzania w PGL Lasy Państwowe, w skład którego wchodzi pięć ściśle zintegrowanych podsystemów: las, gospodarka towarowa, płace-kadry, finanse i księgowość, infrastruktura. SILP jest narzędziem informatycznym uwzględniającym zarówno złożoność opisywanych procesów gospodarczych, jak i ich integracyjne ujęcie, obrazujące spójnie stan na każdym poziomie zarządzania: leśnictwa, nadleśnictwa, zakłady, regionalne dyrekcje LP, Dyrekcja Generalna LP.