Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Czyszczenia
Czynności pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach mające na celu kształtowanie pożądanego, zgodnego z siedliskiem, składu gatunkowego, formy zmieszania, struktury odnowienia, stopnia zagęszczenia oraz poprawę jakości drzewek.

Czyszczenia wczesne (czyszczenie upraw)
Czynności pielęgnacyjne wykonywane w uprawach do wieku ok. 10 lat, czyli przed osiągnięciem przez nie zwarcia.

Czyszczenia późne (czyszczenie młodników)
Czynności pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach w wieku od ok. 10 do ok. 20 lat, w okresie od osiągnięcia zwarcia do rozpoczęcia procesu wydzielania drzew.