Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)
Wielozakładowe przedsiębiorstwo państwowe funkcjonujące od 1956 r., które swoim zasięgiem działania obejmuje cały kraj. Jest głównym wykonawcą planów urządzenia lasu łącznie z pracami siedliskowymi.

Na mocy art. 21a Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje ponadto prace z zakresu:

  •   okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów,
  •   aktualizacji stanu zasobów leśnych,
  •   prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów.

Więcej o BULiGL -> TUTAJ