Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Możliwości wykorzystania sektora leśno-drzewnego w rozwoju kraju

W dniach 24–25 października 2012 r. w hotelu Groman w Sękocinie Starym odbyła się konferencja pt: „Możliwości wykorzystania sektora leśno-drzewnego w rozwoju kraju”. Podczas konferencji Dyrektor Janusz Dawidziuk wygłosił referat pt. „Dane wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoza użytkowania głównego lasów w Polsce”.