Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki

Sękocin Stary, 6 marca 2019 r.

PROGRAM:

11.00

Powitanie przez zastępcę dyrektora generalnego LP i dyrektora BULiGL.

11.10

 

Małgorzata Golińska (Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody)

Bank Danych o Lasach jako fundament systemu planistyczno-prognostycznego w leśnictwie w Polsce oraz przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

11.20

 

Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)

Realizacja zadania publicznego prowadzenia banku danych o lasach wszystkich form własności (at. 13a ustawy o lasach).

11.30

 

Janusz Dawidziuk, Andrzej Talarczyk, Marcin Myszkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem Banku Danych o Lasach. Praktyczne wykorzystanie danych, aplikacji i usług.

12.00

 

Andrzej Talarczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Miejsce Banku Danych o Lasach w zarządzaniu i nadzorze nad lasami, zamierzenia rozwojowe i wyzwania na przyszłość.

12.20

Waldemar Izdebski (Główny Geodeta Kraju)

Współdzielenie danych przestrzennych pomiędzy Lasami Państwowymi a Służbą Geodezyjną i Kartograficzną.

12.30

Alfredas Galaunė (Związek Właścicieli Lasów Prywatnych na Litwie)

Information about Lithuanian Forests in Use: for Government and Society.

(Wykorzystanie informacji o lasach Litwy: dla władz i dla społeczeństwa.)

12.40

Przerwa kawowa

13.10

Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Co nauki leśne otrzymują z Banku Danych o Lasach i jak mogą go wzbogacić?

13.20

Krzysztof Stereńczak (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Wykorzystanie danych BDL w pracach badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

13.30

Anna Pikus (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Andrzej Talarczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w Lasach Państwowych.

13.40

Jacek Sagan (Departament Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska)

Bank Danych o Lasach - narzędzie wspomagania nadzoru Ministerstwa Środowiska nad gospodarką łowiecką.

13.50

Łukasz Tymendorf (EGGER)

Przykład wykorzystania informacji z Banku Danych o Lasach na potrzeby przemysłu drzewnego.

14.00

Włodzimierz Kwiatkowski (Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego)

Wykorzystanie informacji z Banku Danych o Lasach w pracach Biura Planowania Przestrzennego.

14.10

Justyna Dorochowicz (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

Współpraca organów ochrony przyrody i administracji leśnej w zakresie współdzielenia informacji o środowisku.

14.30

    

Sformułowanie wniosków i zakończenie konferencji.