Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

V Zimowa Szkoła Leśna

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zorganizwał już V Sesję Zimowej Szkoły Leśnej, która odbyła się w dniach 19–21 marca 2013 r. w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej nr 3.
Sesje referatowe podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Przedmiot i znaczenie planowania urządzeniowego w polityce leśnej państwa,
  • Wzajemne oddziaływanie planów urządzenia lasu oraz planów i strategii kształtujących otoczenie gospodarki leśnej,
  • Problemy i kierunki rozwoju metod zagospodarowania w planie urządzenia lasu,

Wpływ zagrożeń na planowaną realizację funkcji lasu.
W pierwszym bloku tematycznym referat pt. „Znaczenie urządzania lasu w budowie systemu planistyczno-prognostycznego  w leśnictwie” wygłosili Dyrektorzy dr inż. Janusz Dawidziuk oraz  dr inż. Stanisław Zajączkowski.
Ponadto Dyrektor Janusz Dawidziuk prowadził obrady II sesji pt. „Wzajemne oddziaływanie planów urządzenia lasu oraz planów i strategii kształtujących otoczenie gospodarki leśnej”, a Dyrektor Oddziału w Brzegu prowadził obrady III sesji pt. „Problemy i kierunki rozwoju metod zagospodarowania w planie urządzenia lasu”.