Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach

Telekonferencja Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach to zdalne spotkanie, na którym usłyszymy referaty/prezentacje poświęcone ogólnej problematyce lasów niestanowiących własności skarbu państwa, jak i tematy bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Banku Danych o Lasach, w tym dopłat Lasów Państwowych do sporządzania UPUL. 

Konferencja ma na celu:

  • Przedstawienie ogólnej problematyki zarządzania lasami prywatnymi w Polsce.

  • Przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie wsparcia tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.

  • Sformułowanie kierunków rozwoju narzędzi wspierających zarządzanie lasami prywatnymi.


Miejsce: telekonferencja na platformie ZOOM.

Termin telekonferencji: 14 marca 2022 r.

Ramowy plan:

9:00

Powitanie uczestników

9:10

 

IBL, BULiGL

Lasy prywatne w oczach różnych grup interesariuszy – problemy z zarządzaniem.  [PDF]

9:30

 

BULiGL

Lasy prywatne w Banku Danych o Lasach i statystyce publicznej. [PDF]

9:50

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

IZBY LEŚNE – nowatorski projekt organizacji lasów prywatnych w Polsce. [PDF]

10:10-10:30

Przerwa

10:30 

DGLP

Dopłaty z Funduszu Leśnego do sporządzania UPUL, stan aktualny, plan rozwoju, problemy z odbiorami danych. [PDF]

10:50

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie właścicieli lasów prywatnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. [PDF]

11:10

BULiGL

Narzędzia do sporządzania i kontroli danych uproszczonych planów urządzenia lasu. [PDF]

11:30

BULiGL

BDL Plany Uproszczone - system wspomagający nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. [PDF]

11:50-12:10

Przerwa

12:10

Występienie przedstawiciela powiatu

12:30

TAXUS UL

Wystąpienie wykonawcy UPUL: niejednoznaczność przepisów Ustawy o lasach na temat lasów prywatnych. [PDF]

12:50

LAS-R

Wystąpienie wykonawcy UPUL: proces tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu. [PDF]

13:10

F. H. U. BIODATA

Wystąpienie wykonawcy UPUL: proces tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu. [PDF]

13:30-13:40

Dyskusja

Ramowy plan konferencji do pobrania