Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W dniu 9 marca 2015 roku w Warszawie w auli SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 odbyło się Seminarium pt. „Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach. Bank Danych o Lasach, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów". Organizatorami seminarium była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Seminarium było podsumowaniem zrealizowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dwóch  projektów:

  • Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap;
  • Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010-2014.

 

Materiały z seminarium do pobrania:

  1. Rozwój systemu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów - Marek Jabłoński, IBL
  2. Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS - Artur Łączyński, GUS
  3. Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 – 2014) - Bożydar Neroj, BULiGL
  4. Wzajmne użytkowanie danych przestrzennych prowadzonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną oraz Lasy Państwowe - Jerzy Zieliński, GUGiK
  5. Bank Danych o Lasach i Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów jako narzędzie do monitorowania, oceny i nadzoru nad lasami w Polsce - Piotr Otawski, Ministerstwo Środowiska
  6. Bank Danych o Lasach – jego budowa i możliwości wykorzystania - S. Zajączkowski, A. Talarczyk, BULiGL
  7. Wykorzystanie Banku Danych o Lasach w naukach leśnych i praktyce leśnictwa - M. Zasada, SGGW