Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów jest realizowanym w trybie ciągłym przedsięwzięciem, którego celem jest stałe monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian, a także dostarczanie wiarygodnych informacji o lesie, w szczególności dotyczących struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach. Zadanie to jest realizowane w osobnym projekcie, a portal BDL prezentuje i udostępnia tylko wyniki końcowe w postaci odpowiednich zestawień.