Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Znaczenie i budowa Banku Danych o Lasach w Polsce

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zorganizowało – w dniu 14 listopada 2012 r. w Sękocinie Starym (w siedzibie BULiGL) – konferencję pt.: Znaczenie i budowa Banku Danych o Lasach w Polsce, podczas której zostały przedstawione rezultaty realizacji usługi zamówionej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż).

Konferencja objęta była patronatem Podsekretarza Stanu Głównego Konserwatora Przyrody oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka.

  

Organizowana konferencja była okazją do przedstawienia potrzeb informacyjnych, z zakresu szeroko rozumianego stanu lasu, z punktu widzenia prowadzenia polityki leśnej państwa, ochrony środowiska, statystyki publicznej oraz nauki, a także z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań przez PGL Lasy Państwowe.

Konferencję otworzył Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk

Konferencję uświetniły referaty prelegentów:

Stanisław Zajączkowski(Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) - Bank Danych o Lasach – źródło kompleksowej informacji o lasach w Polsce [PDF]

Andrzej Talarczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)- Realizacja koncepcji budowy Banku Danych o Lasach [PDF]

Artur Michorczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) Prezentacja portalu Banku Danych o Lasach [PDF]

Janusz Zaleski (Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody) - Bank Danych o Lasach jako narzędzie prowadzenia polityki leśnej państwa [PDF]

Adam Wasiak (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych) - Pilotaż Banku Danych o Lasach jako realizacja statutowych zadań PGL Lasy Państwowe [PDF]

Barbara Domaszewicz (Główny Urząd Statystyczny)- Potrzeby informacyjne w zakresie stanu lasu oraz ochrony przyrody w statystyce publicznej [PDF]

Piotr Dobrzyński (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) - Potrzeby informacyjne w zakresie stanu lasu w ochronie środowiska [PDF]

Michał Zasada (Wydział Leśny SGGW) - Wykorzystanie Banku Danych o Lasach w naukach leśnych i praktyce leśnictwa [PDF]

Konferencja zakończyła się odczytaniem przez prof. dr hab. Edwarda Stępnia (Przewodniczącego Komisji wniosków) głównych stwierdzeń i wniosków płynących z konferencji [PDF].