Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Aktualizacja obejmuje:

  1. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich form własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku.
  2. Zaktualizowane dane łowieckie w zakresie mapy i kreatora zestawień.
  3. Zaktualizowane mapy zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk leśnych.
  4. Zaktualizowane dane o pożarach leśnych.
  5. Zaktualizowane dane geologiczne.
  6. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.

Ponadto na portalu BDL zostały dodane nowe usługi OGS (WFS i WMTS): https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc