Usługa OGC

Portal Banku Danych o Lasach oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach.

Udostępnione zostały następujące dane:

Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach:

 • Usługa OGC - RDLP
 • Usługa OGC - Nadleśnictwa
 • Usługa OGC - Oddziały PGL LP
 • Usługa OGC - Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC - Wydzielenia PGL LP
 • Usługa OGC - Wydzielenia poza PGL LP wg PUL

Adres usługi WMS: 

http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer

 

Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach wg kategorii własności: 

 • Usługa OGC - RDLP
 • Usługa OGC - Nadleśnictwa
 • Usługa OGC - Oddziały PGL LP
 • Usługa OGC - Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC - Wydzielenia PGL LP
 • Usługa OGC - Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności

Adres usługi WMS:

http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMSServer