Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, razem z Lasami Państwowymi, organizuje telekonferencję Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach.

Będzie to zdalne spotkanie, na którym usłyszymy prezentacje poświęcone ogólnej problematyce lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, jak i tematy bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Banku Danych o Lasach, w tym dopłat Lasów Państwowych do sporządzania UPUL.

Plan telekonferencji dostępny jest pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/konferencja-upul

Osoby chętne do wysłuchania prezentacji proszone są o kontakt pod adresem bdl@bdl.lasy.gov.pl, ilość miejsc jest ograniczona.