Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zostały udostępnione zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach. 

Aktualizacja obejmuje:
1. Dane mapowe i opisowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.
2. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich kategorii własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku.
3. Zaktualizowane dane o pożarach leśnych.
4. Zaktualizowane dane geologiczne.
5. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.

Ponadto dodano nowe funkcjonalności:
1. Mapa zbiorowisk roślinnych.
2. Mapa siedlisk leśnych dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.
3. System automatycznego udostępniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe. 

Zapraszamy do korzystania z Banku Danych o Lasach oraz do zgłaszania uwag i propozycji do serwis