Zestawienia na potrzeby prognoz

Prognozy zasobów leśnych są tworzone na okres 10, 20 i 30 - letni dla lasów wszystkich form własności. Danymi wejściowymi do wygenerowania zestawień prognostycznych są jednostki statystyczne tworzone ze zaktualizowanych opisów taksacyjnych oraz współczynniki intensywności użytkowania w podklasach wieku, uzyskane z danych z PUL, UPUL lub ISL.

Na schemacie algorytm prognoz zobrazowano przebieg całego procesu wraz z opisem poszczególnych aktywności i obiektów w postaci tabeli.