Zestawienia z monitoringu lasu

Monitoring lasów jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów działającym na podstawie ciągłych lub okresowych obserwacji i pomiarów wybranych wskaźników na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Prezentowane tu zestawienia tworzone są w Instytucie Badawczym Leśnictwa na podstawie danych z Bazy Danych Monitoringu Lasów. Zadaniem BDL jest publikacja tych zestawień.