Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej mBDL

Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach o nazwie mBDL. Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym.

Firma Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych  do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

Podczas użytkowania aplikacji zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialna jest usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.

W aplikacji za wysyłanie komunikatów push odpowiedzialna jest zewnętrzna usługa Firebase Cloud Messaging. Polityka prywatności usługi.

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

Lokalizacja

  • Dostęp do dokładnej lokalizacji na pierwszym planie oraz w tle.
  • Dostęp do przybliżonym lokalizacji na pierwszym planie oraz w tle.

Pamięć:

  • Odczyt zawartości pamięci współdzielonej
  • Modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci współdzielonej

Inne

  • Uruchamianie usługi na pierwszym planie
  • Pełny dostęp do sieci
  • Wyświetlanie połączeń sieciowych
  • Zapobieganiu przejściu telefonu w stan uśpienia
  • Odbieranie danych z internetu

Dostęp do lokalizacji jest niezbędny aby wyświetlić na mapie lokalizację użytkownika, rejestrować na żądanie trasę jaką przebywa użytkownik, wykorzystywana jest w narzędziu do nawigacji oraz w lokalizacji użytkownika w celu określenia czy znajduje się na terenie z tymczasowym zakazem wstępu do lasu. Lokalizacja w tle jest wykorzystywana nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nie jest używana a pozostało włączone narzędzie „Rejestruj trasę”.

Dostęp do pamięci jest wykorzystywany w celu: odczyty danych niezbędnych do działania aplikacji, zapisu danych do pracy offline, zapisu i zarządzania danymi punktowymi i trasami oraz danymi użytkownika w plikach SHP.

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 Kontakt do Administratora danych osobowych:

- listownie na adres: ul. Leśników 21, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

- e-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl

- tel.: 22 825 34 23 (sekretariat) 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych ─ osobę, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

 Kontakt do inspektora:

- listownie na adres: ul. Leśników 21, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

- e-mail: IODO@zarzad.buligl.pl.pl

Zobacz również politykę prywatności Banku Danych o Lasach