Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach

Sękocin Stary, 9 lutego 2023 r.

9 lutego 2023 roku Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych razem z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizuje konferencję 10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach. Podsumuje ona dotychczasowe prace oraz przedstawi potencjalne możliwości dalszego rozwoju Banku Danych o Lasach. Konferencja organizowana jest pod patronatem Minister Klimatu i Środowiska - Anny Moskwy i odbędzie się w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia bezpośredniej transmisji z konferencji, która będzie zamieszczona na kanale YouTube Lasów Państwowych.

Wnioski z konferencji "10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach"


PROGRAM:

11:00 - 11:10

Powitanie przez dyrektora generalnego LP i dyrektora BULiGL

11:10 - 11:20

Edward Siarka (Sekretarz stanu MKiŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa) 

11:20 - 11:30

Józef Kubica (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)

Bank Danych o Lasach – źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

11:30 - 11:50

Janusz Dawidziuk, Artur Michorczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach – rys historyczny, stan aktualny, plany na przyszłość.

11:50 - 12:10

Marcin Myszkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Rozwój narzędzi i zasobów Banku Danych o Lasach.

12:10 - 12:30

Lena Wyderkowska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Krzysztof Furmanek (BULiGL),

Uproszczone plany urządzenia lasu – dofinansowanie z funduszu leśnego, aplikacje do kontroli i obsługi.

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:15

Elżbieta Budka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Wsparcie lasów prywatnych w ramach wspólnej polityki rolnej.

13:15 - 13:25

Marek Geszprych, Adam Dominiecki (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)

Lasy prywatne - działania, szanse i możliwości rozwoju oraz wykorzystanie BDL do organizacji prac i zarządzania.

13:25 - 13:35

Michał Graczyk (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Prace nad nowymi unijnymi ramami monitorowania lasów oraz planowania strategicznego.

13:35 - 13:50

Grzegorz Janas (RDLP Katowice)

Praktyczne wykorzystanie BDL na przykładzie RDLP w Katowicach.

13:50 - 14:10

Paweł Rutkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wykorzystanie Banku Danych o Lasach do analizy danych siedliskowych.

14:10 - 14:20

Edyta Sidorczuk-Pietraszko (Urząd Statystyczny w Białymstoku)

Bank Danych o Lasach jako źródło danych na potrzeby statystyki publicznej.

14:20 - 14:30

Sergiusz Borecki (Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu)

Wykorzystanie aplikacji mBDL w środowisku Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu w ramach programu Zanocuj w lesie.

14:30 - 15:00

Dyskusja, sformułowanie wniosków i zakończenie konferencji.

15:00 -16:00

Obiad