Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dane dotyczące zakazów wstępu do lasów

Dane prezentowane w portalu internetowym BDL pochodzą z systemu prowadzonego w ramach BDL, dostępnego pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Dane do systemu są na bieżąco wprowadzane przez poszczególne nadleśnictwa.