Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dane na potrzeby "Raportu o stanie lasów"

Stan lasów w Polsce jest przedmiotem corocznej oceny władz państwowych. W ramach tej oceny na Lasy Państwowe – na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 45, poz. 435 z 2005 r. z późn. zm.) – został nałożony obowiązek corocznego sporządzania raportu o stanie lasów. Raport jest opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych. Prezentowane w portalu BDL zestawienia są uzupełnieniem dotychczasowego Raportu o stanie lasów i powstają z różnych danych źródłowych:

  • zaktualizowany opis taksacyjny dla lasów w zarządzie PGL LP,
  • zaktualizowany opis taksacyjny dla lasów poza zarządem PGL LP,
  • dane z ochrony środowiska uzyskane z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • informacje o pożarach uzyskane z systemu informacji o pożarach lasów działającego w Instytucie Badawczym Leśnictwa.