Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dane łowieckie

Dane łowieckie znajdujące się w BDL zostały pozyskane z Polskiego Związku Łowieckiego (obwody dzierżawione i OHZ w zarządzie PZŁ), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (OHZ w zarządzie LP) oraz innych instytucji naukowych i podmiotów komercyjnych sprawujących zarząd nad obwodami łowieckimi.

Granice obwodów łowieckich pochodzą z właściwych urzędów marszałkowskich, które są organami dokonującymi, na mocy uchwały sejmiku województwa, podziału województwa na obwody łowieckie.