Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zostały udostępnione zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach

Aktualizacja obejmuje:

  1. Dane mapowe i opisowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.
  2. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich form własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku.
  3. Zaktualizowane dane łowieckie w zakresie mapy i kreatora zestawień.
  4. Zaktualizowane mapy zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk leśnych.
  5. Zaktualizowane dane o pożarach leśnych.
  6. Zaktualizowane dane geologiczne.
  7. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.

Ponadto na portalu BDL został dodany nowy moduł map historycznych dla terenu Puszczy Kozienickiej.

Moduł ten funkcjonuje, jako narzędzie włączane za pomocą przycisku z symbolem zegara w dolnym menu mapy (rysunek poniżej). Po kliknięciu na wspomniany przycisk mapa przybliża się do zasięgu prezentowanych danych (teren Puszczy Kozienickiej). Po kliknięciu kursorem myszy na wybrany obszar mapy w dolnym panelu „Mapy historyczne – oś czasu” wyświetlą się dostępne mapy historyczne, aby załadować wybraną mapę należy na nią kliknąć na osi czasu. Po załadowaniu mapy, w prawym menu „Mapy historyczne” istnieje możliwość ściągnięcia skanu mapy oraz skanu elaboratu. Za pomocą narzędzia Informator istnieje możliwość odczytania historycznego opisu taksacyjnego wybranego wydzielenia.