Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zostały udostępnione zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach.

Aktualizacja obejmuje:

  1. Dane mapowe i opisowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

  2. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich form własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku.

  3. Zaktualizowane dane o pożarach leśnych.

  4. Zaktualizowane dane geologiczne.

  5. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.

  6. Zaktualizowane granice regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego.

Ponadto dodano nowe funkcjonalności:

  1. Mapa łowiecka.

  2. Kreator zestawień z zakresu łowiectwa.

  3. Wyszukiwanie działek LPIS.

  4. Wyświetlanie metadanych o wydzieleniu poza PGL LP za pomoca informatora.