------------------------- Wersja portalu: 3.23.0 ------------------------------------------------

------------------------- Wersja serwisu do udostępniania danych: 3.15.0 -------------------------

W systemie automatycznego udostepniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe dostępne są nowe dane. Obecnie dostępne są zestawy danych wg stanu na 01.01.2017 r. 

Zapraszamy do korzystania z formularza interaktywnego systemu udostępniania danych.