Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podpisano umowę między Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach (BDL). Umowa obowiązuje do 31 marca 2019 roku. 

W ramach utrzymania BDL wykonywane jest m.in. systematyczne uzupełnianie danych o lasach oraz stanie środowiska przyrodniczego, coroczne obliczenia i raporty, jest utrzymywana i konserwowana infrastruktura informatyczna oraz realizowane są w imieniu Lasów Państwowych wnioski o udostępnienie informacji publicznej o lasach państwowych. 

Planowane działania rozwojowe obejmują rozszerzenie gromadzonych informacji  o dane z zakresu łowiectwa, dotyczące siedlisk i zbiorowisk roślinnych w lasach, pożarach i zakazach wstępu do lasów, zagospodarowania turystycznego, a także stworzenie aplikacji mobilnej portalu BDL i systemu automatycznego publikowania danych o lasach wspomagającego udostępnianie informacji publicznej w imieniu PGL LP.