Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zorganizowały seminarium pt.: „Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach. Bank Danych o Lasach, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów”. Seminarium było podsumowaniem zrealizowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dwóch  projektów:

Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap;

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010-2014.

Seminarium odbyło się 9 marca 2015 roku w Warszawie w auli SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30.

Materiały z seminarium do pobrania