Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

1. Zmodyfikowaliśmy wygląd mapy, między innymi tak aby poszczególne narzędzia były zlokalizowany w jednym miejscu.
    Legenda również jest dostępna w jednym, stałym miejscu.
2. Dodaliśmy samouczek objaśniający gdzie znajdują się narzędzia po wprowadzonych modyfikacjach.
    Samouczek dostępny jest w lewym dolnym rogu (ikona ze znakiem zapytania).
3. Zmodyfikowaliśmy sposób wyświetlania wyników pomiarów odległości, powierzchni oraz współrzędnych.
4. Zwiększyliśmy rozdzielczość drukowanych map.
5. Poprawiliśmy drobne błędy w generowaniu raportów oraz błędy w innych narzędziach.