Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersje aplikacji mobilnej mBDL, zawiera one takie modyfikacje:

1. Zmieniliśmy sposób wyboru wersji językowej.
2. Zmieniliśmy wybrane ikony zakładek/narzędzi.
3. Wprowadziliśmy możliwość wczytywania własnych plików KML, GPX.
4. Wprowadziliśmy angielską wersję wiadomości wysyłanych do użytkowników.
5. Dodaliśmy opcję Usuń po kliknięciu na punkt/trasę wyświetloną na mapie.
6. Poprawiliśmy mechanizm rejestracji trasy.
7. Poprawiliśmy mechanizm dodawania danych z własnych WMS.
8. Zmodyfikowaliśmy działanie menu na tabletach (w tym iPadach) w orientacji poziomej.