Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Aktualizacja obejmuje nowe granice obwodów łowieckich.

Dane te na mapie portalu są domyślnie wyłączone, aby były widoczne należy je aktywować w legendzie mapy.