Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W zasobach Banku Danych o Lasach zostały udostępnione zaktualizowane dane, aktualizacja obejmuje:

  1. Nowe dane dla lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe (na dzień 1 stycznia 2021 roku) oraz lasów pozostałych form własności dostępne są na mapie oraz w aplikacji mobilnej.
  2. W systemie automatycznego udostępniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe dostępne są nowe dane wg stanu na 01.01.2021 r.