Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Aktualizacja obejmuje:

  1. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich form własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.
  2. Zaktualizowane dane łowieckie w zakresie mapy i kreatora zestawień.
  3. Zaktualizowane mapy zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk leśnych.
  4. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.
  5. Dodano na mapie zagospodarowania turystycznego warstwę ścieżek edukacyjnych i obszarów pilotażowego projektu bushcraft-survival.

Ponadto na portalu BDL zostały dodane nowe usługi OGC: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/uslugi-mapowe-ogc